TÁJÉKOZTATÓ AZ EXTREME DIGITAL ZRT. MEGSZŰNÉSÉRŐL ÉS AZ
ADATKEZELŐ VÁLTOZÁSÁRÓL

 

Tisztelt Ügyfelünk,

április 1-jei hatállyal lezárul az elmúlt évek egyesülési folyamata, melynek eredményeként az Extreme Digital Zrt . (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt . 34. (LIBERTY Irodaház ), az "ED Zrt ." Extreme Digital-eMAG Kft.- be történő beolvadással megszűnik . ( székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt . 34. (LIBERTY Irodaház ), "eMAG") és az eMAG, mint átvevő jogi személy az ED Zrt. jogutódja lesz (a továbbiakban: átalakulási törvény), a egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény értelmében. Ezért az Ön adatainak az ED Zrt.-től az eMAG-hoz való továbbítása az ED törvényi kötelezettsége, és az eMAG az Ön személyes adatait az ED Zrt.-től szerzi be.

ED Zrt . és az eMAG külön adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, akikkel az alábbi elérhetőségeken lehet kapcsolatba lépni a feltüntetett időpontok figyelembevételével:

A fentiek értelmében az egyesüléssel megszűnés időpontját megelőzően megkötött, belföldi értékesítéssel kapcsolatos vevői szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek az eMAG-ra átszállnak, beleértve a szavatossági és jótállási igényeket is. Bármilyen vásárlással kapcsolatos ügyben közvetlenül fordulhat az eMAG ügyfélszolgálatához az [email protected] email címen, legyen szó garanciáról, számlamásolatkérésről vagy bármi másról, ami a megrendelésével kapcsolatban fontos Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy 2024. április 1-től az eMAG, mint jogutód az Általános Adatvédelmi Rendelet (“GDPR”) 4. cikk (7) bekezdése értelmében független adatkezelő lesz a jogelőd ED által végzett személyes adatkezelés tekintetében. Zrt. az egyesülés időpontja szerint. Az eMAG adatkezelővé válik azon a napon, amikor az ED Zrt. beolvad az eMAG-ba.

ED Zrt. részére adott direkt marketing hozzájárulások az összeolvadás előtt a jogutódlás értelmében átkerül a jogutód eMAG-hoz, így az eMAG az egyesülést követően a jogelőd ED Zrt. -nek adott hozzájárulása alapján hirdetési céllal kapcsolatba léphet az ügyfelekkel. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és ha nem szeretne direkt marketing üzeneteket kapni az eMAG-tól, kérjük, jelezze felénk a kapcsolatfelvétel útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelési tevékenység jogszerűségét.

Az adatkezelő személyében bekövetkezett változás esetén a folyamatban lévő ügyekben a személyes adatokat tartalmazó állományok átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt kerülnek átadásra. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben részletesen fel kell tüntetni az átvett vagy átadott dokumentumokat.

Az ED Zrt. megszűnését követően, az eMAG jogutódként a törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében továbbra is kezel bizonyos személyes adatokat Önről. Ezek a következők lesznek:

  • garanciális ügyintézés céljából kezelt személyes adatokat a polgári jogi igények elévülési idejéig, azaz öt évig őrizzük meg.
  • személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerint a pénzügyi év végét követő 8 évig megőrizzük. A számlázási és adókötelezettségek teljesítése érdekében kezelt személyes adatok kezelése az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdése, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 179. §-a alapján történik, az azt követő 5. év végéig. a számla kiállítása.
  • Fogyasztóvédelmi panasz esetén a fogyasztóvédelmi kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig megőrizzük.
  • az ED Zrt. közötti jogviszonnyal kapcsolatban hatósági vagy bírósági eljárás indult, a személyes adatok kezelése az ilyen eljárások időtartama alatt a végleges lezárásig folytatódik .
  • Ha rendelkezik az ED Zrt. -nél regisztrált felhasználói fiókkal , akkor fiókja átkerül az eMAG-hoz, és az eMAG továbbra is kezeli a kapcsolódó személyes adatait, mint például a felhasználónevet, jelszót, profilbeállításokat, utalványokat, hitel-/bankkártyákat, elérhetőséget. és számlázási részleteket, garanciális és szolgáltatási ügyeket, minősítéseket, hírlevél beállításokat és vásárlási előzményeket az eMAG Felhasználási Feltételeinek [https://www.emag.hu/help/altalanos-felhasznalasi-feltetelek/] szerződésszerű teljesítéséhez.

Az ED Zrt.- n belül és az eMAG munkatársai „szükségességi” alapon férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz. Az eMAG más személyeket és harmadik feleket is bevonhat adatfeldolgozóként, hogy szolgáltatást nyújtsanak nekünk, és bíróságok, kormányzati szervek vagy más hatóságok megkövetelhetik tőlünk az Ön adatainak közlését.

Önnek joga van adataihoz hozzáférni, azokat helyesbíteni vagy törölni, valamint bizonyos esetekben egyéb jogain túlmenően tiltakozhat adatainak felhasználása ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

TILTAKOZÁS JOGA

Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos bármely okból, és ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudjuk feldolgozni személyes adatait. Ha Önnek jogában áll tiltakozni, és e jogának gyakorlása indokolt, az érintett személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük a tiltakozás céljaira.

Ha adatvédelmi kérdése van, vagy az egyesülést követően élni kíván az érintett jogaival, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg, a feltüntetett időpontok figyelembevételével :

  • - 2024. március 31-ig a [email protected] e-mail címen vagy az ED Zrt. postacímére küldött levélben;
  • - 2024. április 1-től a [email protected] email címre vagy az eMAG postacímére küldött levélben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; honlap: www.naih.hu; telefon: +36-1-391-1400; email cím: [email protected]; fax: +36 1 391 1410) vagy annak az EU-tagállamnak a felügyeleti hatóságához, ahol az Ön lakóhelye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye megtalálható.

Az eMAG adatkezelési tevékenységével kapcsolatos további információkért tekintse meg az eMAG Adatkezelési Tájékoztatóját, amely elérhető a https://www.emag.hu/help/szemelyi-adatok-vedelme/ oldalon.